skip to Main Content

Międzypokoleniowa grupa artystek i teoretyczek sztuki

Grupa ma charakter demokratyczny, nie posiada liderki, wszystkie decyzje podejmowane są wspólnie poprzez rozmowy i głosowania.

Frakcja

Frakcja – międzypokoleniowa grupa artystek i teoretyczek sztuki założona w 2016 roku w Łodzi. Grupa działa przy stowarzyszeniu Sztuka i Dokumentacja. Frakcja zrzesza artystki działające indywidualnie w polu sztuki na pograniczu takich dziedzin jak sztuka instalacji, performance, video-art, malarstwo, rzeźba czy research as art.

Grupa ma charakter demokratyczny, nie posiada liderki, wszystkie decyzje podejmowane są wspólnie poprzez rozmowy i głosowania. Tematy interesujące członkinie grupy to m.in. problematyka feministyczna i działania w dialogu z konkretną przestrzenią (sztuka site-specific)t.

Inspiracją do powstania grupy były warsztaty artystyczne oraz wystawa typu site-specific pt. Rozpakować Walizki/Koffer auspacken zrealizowana w opuszczonej fabryce cukru Koelmann Höfe we Frankfurcie nad Odrą, do której łódzkie artystki zostały zaproszone przez Endmoräne – grupę artystek niemieckich.

Do tej pory grupa Frakcja zrealizowała m.in. takie wydarzenia i wystawy jak Kobiety, które siedzą w Łodzi. Manifest Obecności w galerii Manhattan Transfer (2017), Łącze(ę) na Dworcu Łódź Fabryczna (2018), PLEXUS w Galerii Imaginarium (2019), Dziennik Frakcji w galerii Remedium (2021) oraz Siostry Kafki w Pałacu Bidermanna w Łodzi (2021). Grupa brała też udział w rezydencji artystycznej w CAT w Ustce zwieńczonej wystawą Plaża żeńska / Frakcja na wyjeździe (2021).

Członkinie Frakcji: Monika Czarska, Alicja Kujawska, Roksana Kularska-Król, Anka Leśniak, Aurelia Mandziuk, Beata Marcinkowska, Marta Ostajewska

Back To Top