skip to Main Content

Alicja Kujawska

Sasa Lubińska

Artystka Artystce Marta Ostajewska – Jolanta Wagner

Zapisywanie świata czyli harmonia w chaosie

Rozmowa między łódzkimi artystkami, performerką Martą Ostajewską i Jolantą Wagner zajmującą się rysunkiem, malarstwem i działaniami przestrzennymi o ich twórczości, łódzkiej scenie artystycznej i ekologii.

Back To Top